„Kategoria rodzaju gramatycznego rzeczowników w języku polskim i ukraińskim”, Anna Dąbrowska-Kamińska

Pierwsze słowa wstępu będące cytatem z T. Milewskiego „Teoria, typologia i historia języka”, a dotyczące form „kto”, „co”, które z kolei wskazują na rzeczowniki, o których rodzaju jest mowa w publikacji „Kategoria rodzaju gramatycznego…”, skojarzyły mi się z przedstawieniem na obrazie Rene Magritte’a „Syn człowieczy”. I tak „forma „kto” otwiera w naszej świadomości miejsce dla jakiejś osoby”, w tym przypadku człowieka w meloniku, „forma „co” dla rzeczy”, w tym przypadku jabłka.

kategoria rodzaju gramatycznego rzeczownikow_2

Projekt wybrany przez autorkę zainspirowany był obrazem „Klucz do marzeń”. Rene Magritte celowo nieadekwatnie do przedstawienia podpisał rzeczy występujące na płótnie. Ja z kolei powróciłam w opisach do ich prawidłowej formy, by uwypuklić rodzaje przedstawionych rzeczy w języku polskim i ukraińskim. I tak na pierwszej stronie okładki mamy jajko (rodzaj nijaki), kapelusz (rodzaj męski), świeca (rodzaj żeński). Takie same odpowiedniki rodzajowe występują w przypadku tych wyrazów w języku ukraińskim. Inaczej przedstawia się sytuacja przedmiotów na IV stronie okładki. Tutaj rodzaj żeński i nijaki występują odpowiednio dla pantofla i szklanki tylko w języku ukraińskim. Ostatecznie skomponowałam dwa „zestawy” rodzajowe w języku polskim i ukraińskim korzystając z przedstawień jednego dzieła Magritte’a.

Wszystkie elementy przedstawione w projektach zostały przeze mnie wykonane i wycięte z papieru kolorowego, po czym zeskanowane i dopracowane w programie graficznym.

kategoria rodzaju gramatycznego rzeczownikow_1

This entry was posted in Ostatnio wykonane projekty and tagged , , .