„Eseje o Japonii i metodologii deskryptywnej” Jan Kaja

W wybranym (poniżej) odwołałam się do symbolu wschodzącego słońca na fladze Japonii. To wschodzące słońce zwiastujące nowy dzień ma być tu metaforą wskazania nowego dla Europy myślenia deskryptywnego w ekonomii. Gdy spojrzymy na słońce przedstawione na okładce z dużego dystansu, widzimy tylko półkole. Natomiast gdy oglądamy je z bliska, widzimy precyzyjne równo oddalone od siebie promienie, które tworzą półkole. Odwołałam się w ten sposób do zasad badania deskryptywnego: wszechstronności (precyzja i dokładność), zasady głębokiej deskrypcji [koncentracja na najgłębszych cechach zjawiska – tutaj: słońce z promieniami), a nie powierzchownych – tu: samo półkole], zasady analizy mikroskopijnej.

eseje_o_japonii_1

W alternatywnym projekcie wykorzystałam reprodukcję przedstawiającą ogłoszenie konstytucji Meiji w 1868 roku. Podejście deskryptywne w gospodarce jest bowiem konsekwencją przemian społeczno-ekonomicznych przeprowadzonych przez cesarza Mutsuhito.

eseje_o_japoni_2

This entry was posted in Ostatnio wykonane projekty and tagged , , .