Monthly Archives: Lipiec 2014

kategoria-rodzaju-gramatycznego-rzeczownikow_2.jpg

„Kategoria rodzaju gramatycznego rzeczowników w języku polskim i ukraińskim”, Anna Dąbrowska-Kamińska

Pierwsze słowa wstępu będące cytatem z T. Milewskiego „Teoria, typologia i historia języka”, a dotyczące form „kto”, „co”, które z kolei wskazują na rzeczowniki, o których rodzaju jest mowa w publikacji „Kategoria rodzaju gramatycznego…”, skojarzyły […]

Continue reading »