Monthly Archives: Grudzień 2013

topologia-a-ekonomia-2.jpg

„Topologia a ekonomia”

Wykorzystanie motywu „Szkoły ateńskiej” Rafaela zaproponował sam autor. Pomysł wydał mi się ciekawy, ponieważ autor wspomina o wizji państwa Arystotelesa podczas rozprawy nad tw. Arrowa o niemożliwości (czyli o tym, że mechanizm decyzji społecznych jest […]

Continue reading »
zasada-trojzgodnosci.jpg

„Zasada trójzgodności”

Projekt jest wariacją na temat jedności, a ściśle mówiąc cyfry jeden. Jeden jako abstrakcyjne ujęcie jedności ma za zadanie zobrazować niejednoznaczność w konceptualizacji jedności. W moim przekonaniu jeden doskonale w minimalistyczny sposób oddaje treść pojęcia […]

Continue reading »
od-zielonego-balonika-11.jpg

„Od Zielonego Balonika do Potem”

Wersja pierwsza projektu okładki wybrana przez autorkę przedstawia w humorystyczny sposób następowanie po sobie kabaretów. Zielony balon(ik) odlatuje, by pozostawić miejsce dla Kabaretu Starszych Panów… Wersja druga projektu ma dwa aspekty. Widok pękającego balona to […]

Continue reading »